Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
STT Tên tài liệu Download
1 Ôn tập Andehit và axit trắc nghiệm Download
2 Ancol trong các đề thi ĐH Download
3 Tài liệu ôn thi Hóa 12 Download
4 Tổng hợp Hóa 12 về hữu cơ Download
5 Một số bài tập hay trong các đề thi ĐH Download
6 1028 Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 Download
7 Dung dịch điện li Download
8 Đề Hóa thi thử Download
9 Lý thuyết vô cơ hay Download
10 Tổng hợp câu hỏi lý thuyết Hóa 12 Download
11 526 Câu hỏi trắc nghiệm về Kim Loại Download
12 Bài tập tổng hợp Hóa 12 Download
13 Lý thuyết và bài tập phần tinh thể Download
14 Bài tập ôn tập học kì I Download
15 Các dạng toán Hóa 12 Download
16 21 Kỹ thuật giải bài tập hóa nhanh về phản ứng Download
17 Chuyên đề hóa hay Download
18 Các dạng bài tập về Cacbonhidrat Download
19 Các dạng bài tập về phản ứng thủy phân Este Download
20 Phân dạng bài tập về Peptit Download
21 Tổng hợp hóa vô cơ 12 Download
22 Các dạng bài tập Aminoaxit Download
23 Tổng hợp Lý thuyết và bài tập Vô cơ Hóa 12 Download
24 Lý thuyết và bài tập Hóa 12 HK II Download
25 Ôn tập hóa phần vô cơ hay Download
26 Tuyển chọn các đề thi Hóa hay và khó Download
27 Lý thuyết chương I,II,III Download
28 Chuyên đề este lipit Download
29 Chuyên đề peptit Download
30 14 Chuyên đề Hóa 12 hay Download
31 Các dạng đề Hóa 10 hay Download
32 Fe và hợp chất Download
33 Tài liệu ôn tập hoá học 12 Download
34 Phân loại các dạng câu hỏi và bài tập trong đề thi THPT quốc gia Download
35 Hướng dẫn phân biệt các hợp chất vô cơ Download
36 Ôn thi đại học môn hoá Download
37 Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương Este Download
38 Lý thuyết hoá hữu cơ tổng hợp ôn thi đại học Download
39 Lý thuyết học kỳ 2 hoá 12 Download
40 Kỹ năng bấm máy tính giải nhanh trắc nghiệm hoá học Download
Online : 1
Total : 14349826
Your IP : 54.144.55.253