Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
STT Tên tài liệu Download
1 Các dạng bài tập về Nitơ - Photpho Download
2 Bài tập tổng hợp HNO3 Download
3 Tổng hợp Lý thuyết Hóa 11 Download
4 Tóm tắt lý thuyết hidocacbon no Download
5 Đề ôn tập học kỳ I Hóa 11 Download
6 Ôn tập học kỳ II hóa 11 Download
7 Chuyên đề Nitơ - Cacbon - Silic- Photpho Download
8 Cấu trức hóa hữu cơ hay Download
9 Phương pháp giải nhanh Hóa 11 hay Download
10 Các dạng bài tập về pH và phản ứng trao đổi ion Download
11 Chuyên đề cacbon - silic Download
12 24 Đề thi thử hóa 11 Download
13 Bộ đề kiểm tra Hóa 11 học kỳ I Download
14 Tổng hơp 1000 câu hỏi hóa hữu cơ Download
15 Bại tập tự luận Hóa hữu cơ 11 Download
16 Bài tập về Axit Nitric Download
17 Bài tập tổng hợp phân Ancol Download
18 Đề cương ôn tập Hóa 11 HK II Download
19 Lý thuyết hay về hidrocacbon Hóa 11 Download
20 Một số bài tập về axit nitric Download
21 Hóa học 11 tổng hợp lý thuyết phần vô cơ Download
22 Bài tập amin - amino- axit -protein Download
23 Ôn tập chuyên đề vô cơ Download
24 Trắc nghiệm lý thuyết hóa hữu cơ Download
25 Chuyên đề andehit - xeton - axit cacboxylic Download
26 Chuyên đề dẫn xuất Halogen - ancol -phenol Download
27 Chuyên đề hidrocacbon không no - hidrocacbon thơm Download
28 Chuyên đề hidrocacbon no Download
29 Chuyên đề Hóa đại cương Download
30 Chuyên đề về sự điện li Download
31 Chuyên đề Nito Download
32 Chuyên đề Cacbon Download
33 Chủ đề bài tập và lý thuyết Cacbon và các oxit Cacbon Download
34 Các dạng bài tập Anken Download
35 Đề ôn tập Ankan - Anken - Ankin Download
36 Hướng dẫn học về Ancol Phenol Download
37 Đề cương ôn Hóa 11 Download
38 Đề cương ôn tập Hóa 11 phân dạng Download
39 Đề cương ôn tập hóa 11 HKII Download
40 Bài tập nâng cao Sự Điện Li Download
Online : 0
Total : 14731513
Your IP : 18.206.14.36