Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
Xem
Nguyễn thị hồng nguyệt
Mã GS: 46114
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Trường cao đẳng thương mại
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Văn,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thanh thủy
Mã GS: 46096
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Tiếng Trung,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Võ Thanh Hùng
Mã GS: 45802
33 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
Giáo viên trường THPT Phạm Phú Thứ
Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Hóa,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Minh Châu
Mã GS: 45633
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng việt,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Thị Thanh Tuyến
Mã GS: 45626
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Sinh viên ra trường
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Kim Mai
Mã GS: 45623
33 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Quy Nhơn
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Văn, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Cung Thị Quỳnh Hương
Mã GS: 45620
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại Học Kĩ Thuật Y Dược
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Văn,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phan Châu Kha
Mã GS: 45241
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 12, Lớp năng khiếu, Lớp ngoại ngữ,
Các môn: Hóa, Tiếng Anh, Sinh, Đàn nhạc, Tiếng Nhật,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Đoàn Minh Châu
Mã GS: 44926
31 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đã tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Lý,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Huỳnh Mai Hoàng Anh
Mã GS: 44836
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Kinh Tế Đại học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 6, Lớp 7,
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Văn Phúc
Mã GS: 44515
34 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp ngoại ngữ,
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Hà Nam Phương
Mã GS: 44409
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Hóa, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Hạnh Trang
Mã GS: 44240
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Duy Tân
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10,
Các môn: Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Ngọc Uyên
Mã GS: 43981
30 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Duy Tân
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Vẽ, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phạm Văn Tân
Mã GS: 43716
29 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Cao Đẳng Bình Định
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Duy Thu Linh
Mã GS: 43598
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học kĩ thuật Y Dược Đà Nẵng.
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4,
Các môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng việt,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thanh Sang
Mã GS: 43148
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Kỹ Thuật Y- Dược Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Hóa, Sinh, Sử, Địa,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Đinh Công Hiếu
Mã GS: 42939
30 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
University of South Australia
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác,
Các môn: Toán, Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Lê Nguyệt Ánh
Mã GS: 42634
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp ngoại ngữ,
Các môn: Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Võ Thị Kim Rôn
Mã GS: 42621
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Sinh Viên trường Đại học Quảng Nam
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Hóa,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lộc Tuân
Mã GS: 42550
32 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Quảng Nam
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 8, Lớp khác,
Các môn: Tiếng Anh, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Kim Thành
Mã GS: 42479
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học y dược Huế
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang, H.Hoàng Sa,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hồ Thị Thu Thủy
Mã GS: 42335
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Sư phạm
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4,
Các môn: Toán, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Sơn Trà,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Đỗ Lê Hồng My
Mã GS: 42313
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7,
Các môn: Toán, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Rơ Châm Rú
Mã GS: 41899
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
ĐH Nội vụ Hà Nội CSMT
Nhận dạy: Lớp 12,
Các môn: Toán, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Huỳnh Thụy Hồng Thắm
Mã GS: 41798
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
sinh viên trường đại học đông á
Nhận dạy: Lớp 6,
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hồ Thị Vinh
Mã GS: 41521
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại Học Ngoại Ngữ Huế
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10,
Các môn: Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Ngô thị Kim Trinh
Mã GS: 41339
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Ngoại Ngữ
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Toán, Hóa, Tiếng Anh, Báo bài,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Dương Công Thành
Mã GS: 41190
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Sinh Viên trường Công Nghệ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phạm Thị Mỷ
Mã GS: 40924
31 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Linh
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Hóa,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Hồng
Mã GS: 40647
32 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Kinh Tế Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Sơn Trà,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Tấn Anh Tuấn
Mã GS: 40600
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Ngoại ngữ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7,
Các môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng việt,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Đặng Thị Quỳnh
Mã GS: 40362
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại Học Vinh
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán, Báo bài,
Đà Nẵng: Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Đức Phương
Mã GS: 40335
44 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
THCS Tân Lập
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp năng khiếu, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác, Hệ Đại học,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trương Thị Hiền Lương
Mã GS: 40131
33 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Sinh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Võ Doãn Độ
Mã GS: 39799
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
đại học bách khoa Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 8,
Các môn: Toán, Lý,
Đà Nẵng: Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Phạm Như Quỳnh
Mã GS: 39665
33 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học ngoại ngữ đà nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp,
Đà Nẵng: Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phan Minh Huy
Mã GS: 39584
41 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Thị Lam
Mã GS: 39496
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
sv trường đh kỹ thuật y dược đà nẵng
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán, Hóa, Sinh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguỹên Trần Thảo Nhi
Mã GS: 39382
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 6, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Toán, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Báo bài, Luyện chữ đẹp,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Đinh Văn Hiếu
Mã GS: 39235
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mã GS: 39068
33 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại học sư phạm
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Văn,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
võ thị oanh
Mã GS: 38873
28 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
đại học sư phạm huế
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Hữu Phước
Mã GS: 38569
38 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Sơn Trà,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Tăng Thị Yến
Mã GS: 38225
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học sư phạm
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Thị Hải
Mã GS: 38159
33 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Giáo viên Trường THCS Khánh Bình
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 12, Lớp khác,
Các môn: Văn,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phan Nguyễn Hồng Giang
Mã GS: 37935
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Ngoại ngữ
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Thị Ánh Nguyệt
Mã GS: 37848
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Mỹ Thuật
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
nguyễn quang sang
Mã GS: 37271
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
đại học sư phạm
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6,
Các môn: Toán, Văn, Vẽ,
Đà Nẵng: Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Đông Nam
Mã GS: 37024
33 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại học Sư phạm
Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Diệp Ly
Mã GS: 37006
24 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Ngoại Ngữ
Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang, H.Hoàng Sa,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phan Ngọc Đỗ Quyên
Mã GS: 36788
26 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại họ Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Văn, Tiếng Anh, Sử, Anh văn giao tiếp,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Mã GS: 36639
32 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại Học Sư Phạm
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7,
Các môn: Toán, Văn, Tin học, Tiếng việt,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Thị Trà Linh
Mã GS: 36500
33 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
đại học sư phạm
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Hóa,
Đà Nẵng: Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Cao thi duyen
Mã GS: 36186
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học ngoại ngữ huế
Nhận dạy: Lớp khác,
Các môn: Tiếng Nhật,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
NGUYỄN THỊ TUYẾT
Mã GS: 36134
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
sinh viên trường kinh tế- kế hoạch Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Văn, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Văn Tiến
Mã GS: 36119
29 tuổi
Hiện là: Kỹ Sư
Đại học Bách Khoa
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Nhi
Mã GS: 36078
32 tuổi
Hiện là: Kỹ Sư
Đại học Khoa học Huế
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Thị Quyên
Mã GS: 35867
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
sinh viên trường đại học kinh tế đà nẵng
Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Đặng Đình Trung
Mã GS: 35856
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Tiếng Nhật,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Giang
Mã GS: 35363
33 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại học sư phạm đà nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Sử, Địa, Tiếng việt,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phạm Hương Lan
Mã GS: 35293
31 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học sư phạm
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Thu Nga
Mã GS: 35283
26 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Các môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng việt,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Lương Minh Ngọc
Mã GS: 34705
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4,
Các môn: Toán, Tiếng Anh,
Đà Nẵng: Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
HOÀNG THỊ PHÒNG
Mã GS: 34515
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
KHOA DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6,
Các môn: Toán, Tiếng Anh, Địa, Tin học, Tiếng việt,
Đà Nẵng: Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Đoàn Thị Thu Thủy
Mã GS: 34361
28 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại học Quy Nhơn
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Thị Thanh Thúy
Mã GS: 34308
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học sư phạm huế
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán, Lý,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Đức Tịnh
Mã GS: 34240
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Sinh viên ĐH bách khoa Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Thị Minh Thảo
Mã GS: 34218
32 tuổi
Hiện là: Kỹ Sư
Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Ngọc Khoa
Mã GS: 34212
33 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Toán, Lý,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
ngô đặng cẩm nhung
Mã GS: 33851
26 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
cao đẵng thương mại
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Thương
Mã GS: 33671
31 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại Học Duy Tân
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7,
Các môn: Hóa,
Đà Nẵng: Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Ngô Phan Tâm Nguyên
Mã GS: 33659
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Ngoại Ngữ
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Tiếng Anh, Vẽ, Anh văn giao tiếp,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn hữu hữu
Mã GS: 32931
26 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đh kinh tế đà nẳng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Lý,
Đà Nẵng: Q.Sơn Trà,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hồ Thị Thu Thảo
Mã GS: 32392
32 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
ĐH Khoa Học Huế
Nhận dạy: Lớp 6,
Các môn: Toán, Lý,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị hương Trà
Mã GS: 31289
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10,
Các môn: Hóa, Tiếng Anh, Địa,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, H.Hòa Vang,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh
Mã GS: 30001
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại Học Duy Tân - Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
NGUYỄN THỊ TRIỆU NGÂN
Mã GS: 30000
31 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Tin học,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Hằng Nga
Mã GS: 29999
33 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Trường ĐH kinh tế Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán,
Đà Nẵng: Q.Ngũ Hành Sơn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Kiều Ly
Mã GS: 29997
30 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6,
Các môn: Toán, Tiếng Anh, Sinh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Thảo
Mã GS: 29994
30 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Đà Nẵng
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10,
Các môn: Toán, Sinh,
Đà Nẵng: Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà, H.Hòa Vang,
Khoảng cách: Cách đây ... km