Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
Gia sư Thành Được - Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Chất Lượng
Xem
NGUYỄN PHÚ QUÍ
Mã GS: 45610
36 tuổi
Hiện là: Kỹ Sư
Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp ngoại ngữ,
Các môn: Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hồ Sỹ Trường
Mã GS: 43185
38 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
Trường Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Kim Huệ
Mã GS: 39016
30 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Cao đẳng sư phamk Ang Giang
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán, Luyện chữ đẹp, Môn khác,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Nhật Tiến
Mã GS: 36434
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Mã GS: 35655
28 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Cao đẳng cần thơ
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Tin học,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Bùi Thị Mỹ Loan
Mã GS: 35632
34 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
SV Trường Đại Học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hồ Việt Thắng
Mã GS: 35463
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
đại học cần thơ
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán, Lý,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Hải Lam
Mã GS: 35438
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại Học Tây Đô
Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
phạm thảo hiền
Mã GS: 35224
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
đại học cần thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn:
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Hữu Duy
Mã GS: 35187
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Cao đẳng y tế Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Hóa, Văn, Vẽ, Luyện chữ đẹp,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hồ Anh Thuỵ
Mã GS: 34901
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10,
Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Ngọc Mỹ Phượng
Mã GS: 34738
26 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Mai Trung Toàn
Mã GS: 34704
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Hóa,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Thạch Thị Hồng Thắm
Mã GS: 34554
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Sinh viên Đại Học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Hóa, Tiếng Anh, Sinh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Thị Phương Linh
Mã GS: 34367
32 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán, Hóa,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Le Cong Vinh
Mã GS: 34204
33 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
Dai hoc Can Tho
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Hệ Đại học,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Thị Trúc Ly
Mã GS: 34018
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học An Giang
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
Các môn: Tiếng Anh, Tin học,
Cần Thơ:
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Ngọc Hạc
Mã GS: 33997
28 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Hóa,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Trường Thi
Mã GS: 33606
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp ngoại ngữ,
Các môn: Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Tam Giác
Mã GS: 33296
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại Học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán, Lý,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Thị Kiều Anh
Mã GS: 32680
30 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9,
Các môn: Hóa,
Cần Thơ: Q.Bình Thủy,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Dương Chí Trọng
Mã GS: 32339
36 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
đại học cần thơ
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Sinh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
NGUYỄN TẤN THI
Mã GS: 32038
44 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
giáo viên trường THCS-THPT Long Phú
Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Hóa,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Thạch Trương Phương Nhi
Mã GS: 31946
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Y Dược Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Bùi Thúy Đang
Mã GS: 31864
25 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học cần thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7,
Các môn:
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
LÂM VĂN THIỆN
Mã GS: 31518
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
SINH VIÊN CAO ĐẲNG CẦN THƠ
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Hồ Diễm Thơ
Mã GS: 31510
29 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6,
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Thị Ngọc Hiếu
Mã GS: 31466
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Thanh Tùng
Mã GS: 31420
37 tuổi
Hiện là: Thạc Sỹ
THPT chuyên Lý Tự Trọng
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp năng khiếu,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lăng Thị Tuyết
Mã GS: 30890
31 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
sinh viên sư phạm đã tốt nghiệp
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp ngoại ngữ,
Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phan Thị Thoa
Mã GS: 30766
26 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Cao đẳng Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Tin học, Tiếng việt,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phạm Hoàng Hiệp
Mã GS: 30030
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp khác,
Các môn: Hóa,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Đặng Huỳnh Y Khoa
Mã GS: 30029
30 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại Học Y Dược Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Hóa,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Nguyễn Đặng Thùy Linh
Mã GS: 30028
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
VÕ HUY KHẢI
Mã GS: 30027
28 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
ĐH Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Trần Xuân Tuấn
Mã GS: 30025
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
ĐH Y-Dược Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Các môn: Toán, Sinh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phan Hưng Vi
Mã GS: 30021
34 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP HCM
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
Các môn: Toán, Hóa,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Bùi Tuấn Xuyên
Mã GS: 30005
33 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại Học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp khác,
Các môn: Tin học, Môn khác,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Tăng Thục Nhi
Mã GS: 30004
31 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
ĐH Tây Đô
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác,
Các môn: Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Thị Mộng Thúy
Mã GS: 30003
41 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp 10,
Các môn: Toán, Văn,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt, H.Thới Lai, H.Vĩnh Thạnh,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
NGUYỄN THỊ NGỌC VÀNG
Mã GS: 29655
29 tuổi
Hiện là: Cử Nhân
Đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Tin học,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
TRƯƠNG TRẦN BẢO UYÊN
Mã GS: 28892
29 tuổi
Hiện là: --
Cao đẳng nghề CNTT ispace
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9, Lớp năng khiếu,
Các môn: Văn, Vẽ, Tin học, Luyện chữ đẹp,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Phan Mộng Kha
Mã GS: 28519
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Đại Học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 9,
Các môn: Văn, Địa, Vẽ,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lâm Thị Diểm
Mã GS: 28323
30 tuổi
Hiện là: Giáo Viên
Giáo viên trường Quốc Tế Thái Bình Dương
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Các môn: Tiếng Anh,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
Khoảng cách: Cách đây ... km
Xem
Lê Quang Thuận
Mã GS: 28037
27 tuổi
Hiện là: Sinh Viên
Sinh viên đại học Cần Thơ
Nhận dạy: Lớp 9,
Các môn: Toán,
Cần Thơ: Q.Ninh Kiều,
Khoảng cách: Cách đây ... km